Diensten

diensten

Adaptatie

studie

Onderzoek naar de haalbaarheid van aanpassingsvoorstellen.

 

Aanpassingsvoorstellen zowel technische als organisatorische ontwerpen.

 

Realistische inschatting van middelen, tijd en mankracht voor aanpassingen.

 

Inventaris van de impact van de aanpassing op de werk- of woonomgeving.

Analyse van functie en capaciteiten

In kaart brengen van de fysieke en mentale vereisten voor het uitvoeren van een functie op bedrijfsniveau.

Onafhankelijke expertise

Samenstellen van een motivatiedossier rond 

"redelijke aanpassingen" en "aangepast werk".

Consulting en projectopvolging

Wat behelst de regelgeving van de sociale zekerheid en de arbeidswetgeving.

 

Wij werken concrete voorstellen voor aanpassingen uit in samenspraak met de klant en bekijken samen de haalbaarheid ervan.

 

Toelichting van administratieve en technische ondersteuningsmaatregelen bij een aanpassingsvoorstel.

 

Wij volgen een project op van ontwerp tot realisatie.

 

 

 | +32 456 07 20 54 |

| info@point4.be |

| www.point4.be |