Point4


 | "the base is the human business case" |


A tot Z aanpak bij vragen rond aanpassingen van de werk- of woonomgeving omwille van gezondheidsproblemen of functionele beperkingen.

 

|advies|      |job- en capaciteitenanalyse|        |onafhankelijke expertise|

|opmaak van business case rond de haalbaarheid van de aanpassing|

|totaalstudie en projectopvolging|

Certified Disability Case professional

Wat point4 voor u kan betekenen

| point4 | is een zelfstandig advies- en studiebureau voor de aanpassing van uw organisatie en de werkomgeving.

 

| point4 | ondersteunt via adaptatiestudie het proces van bedrijven, juridische dienstverleners en particulieren wanneer aanpassingen worden gevraagd om een werknemer met gezondheidsprobleem of functionele beperking terug in te schakelen.

 

| point4 | geeft bijstand bij vragen rond de haalbaarheid van aanpassingen in uw organisatie.

 

| point4 | maakt een haalbaarheidsdossier en geeft advies op maat wanneer de werkomgeving of woning moet worden aangepast.

 

| point4 | biedt zowel in het bedrijf als thuis oplossingen aan.

 

| point4 | streeft naar uw vertrouwen door kwaliteit, deskundigheid en een gerichte benadering van uw dossier.

 

 

 

 

 Met kennis van zaken  

| point4 | beschikt over een brede kennis en ervaring en kan als expert optreden voor zijn klanten bij de vraag tot aanpassing van de werkomgeving, de woning, de bedrijfsgebouwen of de organisatie.

 

| point4 | maakt voor u een kosten-batenanalyse en volgt het project op van A tot Z.

Adaptatiestudie

 

 

Analyse van functie en capaciteiten

Onafhankelijke expertise.

Consulting en projectopvolging

Heeft u dringende hulp nodig?

 | +32 456 07 20 54 |

| info@point4.be |

| www.point4.be |